Finlands roligaste studentkår

Okategoriserade

Vadå Akademiska rådet?

10 apr , 2017, 12.54 Hankeit

 

”Till studielivet hör en hel del annat än själva studierna” är en välbekant fras som speciellt nya studerande ofta stöter på. Det är naturligtvis precis så; mycket av upplevelserna och lärdomarna kommer någon annanstans ifrån än klassrummet. För att studielivet skall fungera krävs det att studerande engagerar sig på många olika sätt. För en del faller det sig naturligast att vara med och fixa fester, för andra att tutorerna nya studerande, för någon att ordna olika former av evenemang och så vidare. Detta är en otroligt viktig del av studerandetiden. Det handlar dels om att få vara med och skapa upplevelser, men också om att lära sig samarbeta, ta ansvar och samtidigt bygga kontaktnät.

En annan mycket viktig del av studerandeverksamheten är byggandet och utvecklandet av högskolan. Enligt universitetslagen har studerande rätt att vara med i många av de beslutsfattande organen på universiteten. Därtill har Hanken på många sätt utökat detta mandat, och gett studerande en reell påverkningsmöjlighet. Detta är något vi som studerande skall vara tacksamma över, och ett faktum som vi skall utnyttja till fullo. Vi skall aktivt vara med och förbättra vårt universitet, vi skall vara insatt i frågor som gäller universitetsvärlden och vi skall målmedvetet arbeta för Hankens bästa. Om man tolkar detta i en marknadskontext kan man säga att Hanken är företaget och studerande är konsumenter. Ifall vi som konsumenter inte hjälper till att skapa den produkt som universiteten erbjuder (utbildningen) finns risken att produkten inte motsvarar vad konsumenten vill ha. Konsumenten har ju som bekant aldrig fel! För desto bättre Hanken är, desto bättre är också vår utbildning och desto högre anseende får en magisterexamen från Hanken på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi tar del av utvecklingen av den kanske viktigaste produkten vi erhåller i våra liv, nämligen vår utbildning.

Filip Björklöf
Styrelsemedlem
Hanken

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *